Jantine Kriens

Wie is Jantine Kriens

Waarom een brug?

 • Omdat bruggen slaan mijn grootste kracht is, in mijn werk en in de politiek.
 • Omdat ik steeds weer ervaar dat creativiteit en nieuwe gezichtspunten ontstaan uit verschillen tussen mensen.
 • Omdat ik ervan overtuigd ben dat ‘de boel bij elkaar houden’ een veel hardere aanpak vraagt dan mensen uitsluiten
 • Omdat ik het morgen beter doe dan vandaag als ik samenwerk.

Waarom een rode brug?

 • Omdat rood de kleur is van rechtvaardigheid en emancipatie
 • Omdat ik op de schouders van mijn rode familie mag staan
 • Omdat rood de kleur van liefde en toewijding is
 • Omdat boven de horizon de zon rood kleurt

Waarom een brug in Rotterdam?

 • Omdat ik in Rotterdam werd geboren, net als mijn vader en mijn kinderen;
 • Omdat Rotterdammers zich onderscheiden door nuchtere daadkracht
 • Omdat de stad een laboratorium is voor de wereld van morgen
 • Omdat Rotterdam de oever is van waaruit ik bruggen naar de wereld sla.

Jantine Kriens werd in 1954 geboren in Rotterdam, Crooswijk als eerste kind van Ton Kriens en Tinie Tak. Vanaf haar zesde groeide Jantine op in Zaandam en in 1973 ging zij Nederlandse Taal en Letterkunde studeren in Amsterdam.

Sinds 1983 leeft Jantine met Gert Rotmans die een bureau voor management en advies heeft en o.a. als projectleider Brede School in Amsterdam heeft gewerkt. Samen hebben zij twee dochters, Sera en Marije. Marije doet een opleiding voor sociaal pedagoisch werk aan de Hogeschool Rotterdam en Sera doet dit jaar eindexamen VWO. Haar ambitie is journalist worden en ter voorbereiding wil zij in Amsterdam gaan studeren.

Jantine Kriens is zelfstandig adviseur en lid van de PvdA fractie van de Rotterdamse gemeenteraad. Als zelfstandig adviseur is zij o.a. betrokken bij het talentenproject van het Johan de Witt college, het lokaal onderwijsbeleid in Oss, de brede school in Dordrecht en de toekomst van het onderwijsachterstandenbeleid in Breda.

Rode draad door haar professionele loopbaan is onderwijs en de emancipatie en integratie van minderheidsgroepen. Als leerkracht was zij eind jaren zeventig verbonden aan één van de eerste Internationale Schakelklassen. Jongeren uit diverse landen van herkomst moesten zo snel mogelijk doorstromen naar een passende vorm  van regulier onderwijs. De ervaringen in die periode zijn een belangrijke inspiratiebron gebleken voor haar professionele activiteiten in de jaren daarna.

Als ambtenaar van de gemeente Rotterdam stond zij aan de wieg van vernieuwende aanpakken las het Fonds Achterstandsbestrijding Onderwijs en de Brede School. Na de decentralisatie van het onderwijsachterstandenbeleid in 1998 vroeg het ministerie van OCenW haar als landelijk projectleider voor het onderwijsachterstandenbeleid. Van 2000 tot 2004 vervulde zij die rol als landelijk procesmanager bij het PMPO en als coördinator van het transferpunt onderwijsachterstanden. In die rollen heeft zij leiding gegeven aan complexe veranderingsprocessen, gemeenten en schoolbesturen geadviseerd, inleidingen gehouden, bijgedragen aan fora en discussiebijeenkomsten voorgezeten.

Sinds de verkiezingen van maart 2002 Jantine Kriens raadslid voor de PvdA.  Zij heeft zitting in de commissies Sociale Zaken, Onderwijs en Jeugd en in de commissie bestuur en veiligheid. Zij houdt zich, naast onderwijs, o.a. bezig met Inburgering, integratie, de Wet maatschappelijke ondersteuning, jeugdcriminaliteit, jeugdzorg, enz. Sinds enige tijd is Jantine Kriens vice-fractievoorzitter.