Jantine Kriens
Terug naar de projecten?

Prinsjesdag is alweer verleden tijd. De koningin reed langs ons kantoor en zwaaide koninklijk. In de Ridderzaal zat iedereen opgeprikt te wachten. De hoedenparade leek weer uitbundiger dan vorig jaar. Maar de vrolijke hoedjes en glanzende kleren konden niet verhullen dat de koningin een zware boodschap had. Dat het niet goed gaat met Nederland en dat we moeten bezuinigen om het tij te keren. De koningin sprak niet over de bezuinigingen op het onderwijsachterstandenbeleid. Dat is in het grote bezuinigingsplaatje maar een zandkorrel.

Wie de miljoenennota leest, ziet dat de vraagstukken van het onderwijsachterstandenbeleid desondanks volop leven. Wie de krant leest ziet bovendien dat thema´s als integratie en achterstanden in het onderwijs nog steeds tot een intensief publiek debat leiden.

Het kabinet wil investeren in schakelklassen voor anderstaligen, in leerlingbegeleiding in het VMBO, in gezinscoaches, in effectieve aanpakken om de jeugdcriminaliteit tegen te gaan en in het ´vrijlaten´van de inburgeringscursussen. Elk departement heeft z´n best gedaan om te laten zien dat men een bijdrage wil leveren aan de grote maatschappelijke vraagstukken van vandaag.

Al die ambities zullen weer leiden tot projectgroepen, adviescommissies en interdepartementale overleggroepen om te voorkomen dat coordinatie ontbreekt. En op het onderwijsachterstandenbeleid wordt bezuinigd… Dat wringt. Het zal niet beter gaan als we weer allemaal nieuwe projecten en organisatiestructuren in het leven roepen. Het zal pas beter gaan als we leren aan te sluiten bij wat de werkvloer nodig heeft. Vraagstukken als integratie en onderwijsachterstanden los je niet op door algemene maatregelen en tijdelijke projecten. Wie in Bos en Lommer, in Charlois, in Nieuw Amsterdam en in Stadskanaal werkt, heeft praktische steun nodig. Een mooi schoolgebouw, de juiste materialen, deskundig en voldoende personeel, bondgenoten in de jeugdzorg en het welzijnswerk, inburgeringscursussen en opvoedingsondersteuning op school. Gelukkig zag ik deze week in Emmen en Almelo dat schoolbesturen en gemeenten zich door bezuinigingen niet uit het veld laten slaan. Zij nemen verantwoordelijkheid omdat zij vinden dat dat moet.

september 2003