Jantine Kriens
Verschil maak je samen

Soms gebeurt het thuis. Het kind dat dagenlang verveeld in de stoel hangt en vermijdt om je aan te kijken. En opeens staat dit kind voor je en kijkt je in de ogen. Komt het door wat je zei of wat je deed? Meestal kun je het niet achterhalen. Maar altijd heb je samen het verschil gemaakt.

Het gebeurt ook in de klas. Dagenlang hebben de uren zich aaneengeregen in routine. En opeens is het er. De energie is haast voelbaar. De kinderen zitten rechtop en reageren alert. En jij hoort jezelf dingen zeggen die je van tevoren niet hebt bedacht maar een logische reactie zijn op de bijdragen van de groep. Die momenten kun je nooit plannen; ze gebeuren gewoon omdat je samen verschil maakt.

Verschil maken doe je samen, dat is het thema van deze onderwijsachterstandenkrant. Samen verschil maken is precies wat plaatsvindt op zogenoemde Onderwijskansenscholen. Deze scholen krijgen de kans in vier jaar een integraal plan uit te voeren. Zij maken een diagnose en een meerjarig ontwikkelingsplan met doelstellingen die specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden zijn. En schoolbesturen en gemeenten maken samen goede afspraken waar oplossingen de maat van het schoolteam te boven gaan.

De komende jaren worden scholen autonomer. Dat betekent dat scholen steeds meer eigen keuzes moeten maken. Die keuzes gaan verder dan de vraag hoe je goed onderwijs geeft. Wat betekent goed onderwijs voor déze leerlingen? Waar ligt de grens van mijn opvoedingsverantwoordelijkheid? Hoe ver wil ik gaan in de samenwerking met andere professionals? Wat is mijn maatschappelijke opdracht als school?  Wil ik verschil maken in het leven van mijn leerlingen en hun ouders?

In deze krant treft u een heleboel inspirerende voorbeelden aan van mensen die samen verschil hebben gemaakt. Misschien is dat wel de essentie van burgerschap: samen verschil maken. 

juli 2004