Jantine Kriens
Schoolleiders

Een tijdje geleden was ik in Engeland in het kader van een international project. We werden gastvrij ontvangen in het ‘National Centre for schoolleaders’ in Nottingham. De mensen van het centrum toonden zich niet alleen zeer gastvrij maar ook deskundig. Opvallend was hun grote kennis van onderwijs, hun vermogen snel tot de kern van een vraagstuk door te dringen en hun nieuwsgierigheid naar internationale ervaringen.

Na jarenlange inhoudelijke innovaties van taal-  en rekenenonderwijs - die overigens zeer succesvol zijn geweest - kwam de Engelse regering tot de vaststelling dat schoolleiders de échte ‘change agents’ zijn voor duurzame verandering. Een massieve inspanning om schoolleiders te ondersteunen was het gevolg. Voor 120 pond is een gebouw neergezet dat in alle opzichten een symbool staat voor de cruciale rol van schoolleiders; aandacht voor elk bouwkundig detail, voor optimale vergaderfaciliteiten en voor comfort. Vervolgens werd 80 miljoen pond per jaar vrijgemaakt voor een programma om schoolleiders te ondersteunen. Een samenhangend programma van deskundigheidsbevordering, communicatie en onderzoek is ontwikkeld, samen met schoolleiders.

In Nederland heeft de verantwoordelijkheid voor innovatie lange tijd bij de landelijke Pedagogische centra gelegen. Dat paste in een verzuild systeem, maar die tijd is voorbij. Ambitie van het huidig beleid is om het centrum van innovatie te verplaatsen naar autonome scholen. In werkelijkheid is dat binnen ons onderwijsbestel een verschuiving naar schoolbesturen. De noodzaak van inhoudelijke innovaties is zelden gebonden aan de grenzen van schoolbesturen. Schoolleiders moeten van elkaar kunnen leren binnen een wijk en rond innovatievraagstukken. Daarom hebben overheden en schoolbesturen belang bij sterke schoolleiders. Wat zou het mooi zijn als we ook in Nederland de moed hebben écht te kiezen voor de schoolleiders. Ik stel voor dat schoolbesturen en overheden middelen en  krachten bundelen om, over de zuilen heen, schoolleiders de kans te geven om de beste schoolleiders van Europa te worden.

februari 2004