Jantine Kriens

Professionele productie

Naast mijn politieke activiteiten ben ik voor ca. 2 dagen per week werkzaam als zelfstandig adviseur. De afgelopen dertig jaar heb ik veel kennis en ervaring opgedaan op tal van terreinen. Inhoudelijk ligt het hart van mijn expertise in het lokaal onderwijs- en jeugdbeleid en met name het onderwijsachterstandenbeleid. Onder invloed van mijn politieke activiteiten heb ik mij de afgelopen drie jaar uiteraard verbreed in lokaal beleid. Ik wordt ingehuurd voor procesactiviteiten (voorzitterschappen conferenties en expertmeetings), inleidingen en advisering. In dat laatste geval gaat het om een combinatie van inhoudelijke advisering en advisering over de wijze waarop een doel gerealiseerd kan worden. Ik schrijf een column voor het maandblad Toon en lever soms bijdragen aan publicaties.